Driven by McIntosh 601 Power Amps & C2600 Tube Preamp At Pieffe Elettronica – Gallarate #SoundSommelier #Tannoy #McIntosh.
Từ khóa: TANNOY Turnberry SE Loudspeakers playing Tea for two, TANNOY Turnberry SE Loudspeakers playing Tea for two, TANNOY Turnberry SE Loudspeakers playing Tea for two

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *