Driven by McIntosh MA5200 and Synthesis Tube CD Player At Pieffe Elettronica – Gallarate #SoundSommelier #Tannoy #McIntosh.
Từ khóa: TANNOY Stirling GR Loudspeaker playing Misty, TANNOY Stirling GR Loudspeaker playing Misty, TANNOY Stirling GR Loudspeaker playing Misty

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *