The Denon Link is a versatile truyền thông media renderer to complement an already existing stereo or surround set. The Amp is the version with built in class D amplifiers.
Từ khóa: Denon Heos Link and Amp – networked audio players, Denon Heos Link and Amp – networked audio players, Denon Heos Link and Amp – networked audio players

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *