HD HiFi Musik Server mit Datenbank, CD Ripper, hochwertigem DAC, eingebautem 60W Verstärker und Netzwerk Streamer • CD Einlesen mit CD Katalog …
Từ khóa: Cocktail Audio X12 – HighEnd Audioserver und Ripper, Cocktail Audio X12 – HighEnd Audioserver und Ripper, Cocktail Audio X12 – HighEnd Audioserver und Ripper

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *